Mã quốc gia: T

bài viết danh sách Wikimedia

 Đài LoanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

158

ISO 3166-1 alpha-3

TWN

ISO 3166-1 alpha-2

TW

Tiền tố mã sân bay ICAO

RC

E.164

+886

Mã quốc gia IOC

TPE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

B-

Mã quốc gia di động E.212

466

Mã ba ký tự NATO

TWN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TW

MARC LOC

CH

ID hàng hải ITU

416

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

TW

Mã biển giấy phép

RC

Tiền tố GTIN GS1

471

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

TW

Tiền tố callsign ITU

* Some codes are assigned to Đài Loan or Taiwan, Province of China, while some are assigned to the Republic of China. See also Chinese Taipei, political status of TaiwanChina and the United Nations.

 TajikistanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

762

ISO 3166-1 alpha-3

TJK

ISO 3166-1 alpha-2

TJ

Tiền tố mã sân bay ICAO

UT

E.164

+992

Mã quốc gia IOC

TJK

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tj

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EY-

Mã quốc gia di động E.212

436

Mã ba ký tự NATO

TJK

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TI

MARC LOC

TA

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

TJK

Mã quốc gia FIPS

TI

Mã biển giấy phép

TJ

Tiền tố GTIN GS1

488

Mã quốc gia UNDP

TAJ

Mã quốc gia WMO

TZ

Tiền tố callsign ITU

EYA-EYZ

 TanzaniaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

834

ISO 3166-1 alpha-3

TZA

ISO 3166-1 alpha-2

TZ

Tiền tố mã sân bay ICAO

HT

E.164

+255

Mã quốc gia IOC

TAN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tz

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5H-

Mã quốc gia di động E.212

640

Mã ba ký tự NATO

TZN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TZ

MARC LOC

TZ

ID hàng hải ITU

674, 677

Mã ký tự ITU

TZA

Mã quốc gia FIPS

TZ

Mã biển giấy phép

EAT

Tiền tố GTIN GS1

620

Mã quốc gia UNDP

URT[notes 1]

Mã quốc gia WMO

TN

Tiền tố callsign ITU

5HA-5IZ

 Thái LanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

764

ISO 3166-1 alpha-3

THA

ISO 3166-1 alpha-2

TH

Tiền tố mã sân bay ICAO

VT

E.164

+66

Mã quốc gia IOC

THA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.th

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

HS-

Mã quốc gia di động E.212

520

Mã ba ký tự NATO

THA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TH

MARC LOC

TH

ID hàng hải ITU

567

Mã ký tự ITU

THA

Mã quốc gia FIPS

TH

Mã biển giấy phép

T

Tiền tố GTIN GS1

885

Mã quốc gia UNDP

THA

Mã quốc gia WMO

TH

Tiền tố callsign ITU

E2A-E2Z, HSA-HSZ

 Đông TimorSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

626

ISO 3166-1 alpha-3

TLS

ISO 3166-1 alpha-2

TL

Tiền tố mã sân bay ICAO

WP

E.164

+670

Mã quốc gia IOC

TLS

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

514

Mã ba ký tự NATO

TLS

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TM

MARC LOC

EM

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

TMP

Mã quốc gia FIPS

TT

Mã biển giấy phép

TL (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TIM

Mã quốc gia WMO

TM

Tiền tố callsign ITU

4WA-4WZ

 TogoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

768

ISO 3166-1 alpha-3

TGO

ISO 3166-1 alpha-2

TG

Tiền tố mã sân bay ICAO

DX

E.164

+228

Mã quốc gia IOC

TOG

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

5V-

Mã quốc gia di động E.212

615

Mã ba ký tự NATO

TGO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TO

MARC LOC

TG

ID hàng hải ITU

671

Mã ký tự ITU

TGO

Mã quốc gia FIPS

TO

Mã biển giấy phép

TG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TOG

Mã quốc gia WMO

TG

Tiền tố callsign ITU

5VA-5VZ

 TokelauSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

772

ISO 3166-1 alpha-3

TKL

ISO 3166-1 alpha-2

TK

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

+690

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tk

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

ZK-

Mã quốc gia di động E.212

530

Mã ba ký tự NATO

TKL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TL

MARC LOC

TL

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

TKL

Mã quốc gia FIPS

TL

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TOK

Mã quốc gia WMO

TK

Tiền tố callsign ITU

 TongaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

776

ISO 3166-1 alpha-3

TON

ISO 3166-1 alpha-2

TO

Tiền tố mã sân bay ICAO

NFT

E.164

+676

Mã quốc gia IOC

TGA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.to

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

A3-

Mã quốc gia di động E.212

539

Mã ba ký tự NATO

TON

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TN

MARC LOC

TO

ID hàng hải ITU

570

Mã ký tự ITU

TON

Mã quốc gia FIPS

TN

Mã biển giấy phép

TO (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TON

Mã quốc gia WMO

TO

Tiền tố callsign ITU

A3A-A3Z

 Trinidad và TobagoSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

780

ISO 3166-1 alpha-3

TTO

ISO 3166-1 alpha-2

TT

Tiền tố mã sân bay ICAO

TT

E.164

+1 868

Mã quốc gia IOC

TTO

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9Y-

Mã quốc gia di động E.212

374

Mã ba ký tự NATO

TTO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TD

MARC LOC

TR

ID hàng hải ITU

362

Mã ký tự ITU

TRD

Mã quốc gia FIPS

TD

Mã biển giấy phép

TT

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TRI

Mã quốc gia WMO

TD

Tiền tố callsign ITU

9YA-9ZZ

 TunisiaSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

788

ISO 3166-1 alpha-3

TUN

ISO 3166-1 alpha-2

TN

Tiền tố mã sân bay ICAO

DT

E.164

+216

Mã quốc gia IOC

TUN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TS-

Mã quốc gia di động E.212

605

Mã ba ký tự NATO

TUN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TS

MARC LOC

TI

ID hàng hải ITU

672

Mã ký tự ITU

TUN

Mã quốc gia FIPS

TS

Mã biển giấy phép

TN

Tiền tố GTIN GS1

619

Mã quốc gia UNDP

TUN

Mã quốc gia WMO

TS

Tiền tố callsign ITU

3VA-3VZ, TSA-TSZ

 Thổ Nhĩ KỳSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

792

ISO 3166-1 alpha-3

TUR

ISO 3166-1 alpha-2

TR

Tiền tố mã sân bay ICAO

LT

E.164

+90

Mã quốc gia IOC

TUR

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TC-

Mã quốc gia di động E.212

286

Mã ba ký tự NATO

TUR

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TU

MARC LOC

TU

ID hàng hải ITU

271

Mã ký tự ITU

TUR

Mã quốc gia FIPS

TU

Mã biển giấy phép

TR

Tiền tố GTIN GS1

868-869

Mã quốc gia UNDP

TUR

Mã quốc gia WMO

TU

Tiền tố callsign ITU

TAA-TCZ, YMA-YMZ

 TurkmenistanSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

795

ISO 3166-1 alpha-3

TKM

ISO 3166-1 alpha-2

TM

Tiền tố mã sân bay ICAO

UT

E.164

+993

Mã quốc gia IOC

TKM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

EZ-

Mã quốc gia di động E.212

438

Mã ba ký tự NATO

TKM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TX

MARC LOC

TK

ID hàng hải ITU

434

Mã ký tự ITU

TKM

Mã quốc gia FIPS

TX

Mã biển giấy phép

TM

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TUK

Mã quốc gia WMO

TR

Tiền tố callsign ITU

EZA-EZZ

 Quần đảo Turks và CaicosSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

796

ISO 3166-1 alpha-3

TCA

ISO 3166-1 alpha-2

TC

Tiền tố mã sân bay ICAO

MB

E.164

+1 649

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tc

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VQ-T-

Mã quốc gia di động E.212

376

Mã ba ký tự NATO

TCA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TK

MARC LOC

TC

ID hàng hải ITU

364

Mã ký tự ITU

TCA

Mã quốc gia FIPS

TK

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TCI

Mã quốc gia WMO

TI

Tiền tố callsign ITU

 TuvaluSửa đổi

ISO 3166-1 numeric

798

ISO 3166-1 alpha-3

TUV

ISO 3166-1 alpha-2

TV

Tiền tố mã sân bay ICAO

NGF

E.164

+688

Mã quốc gia IOC

TUV

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.tv

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

T2-

Mã quốc gia di động E.212

553

Mã ba ký tự NATO

TUV

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

TV

MARC LOC

TV

ID hàng hải ITU

572

Mã ký tự ITU

TUV

Mã quốc gia FIPS

TV

Mã biển giấy phép

TUV (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

TUV

Mã quốc gia WMO

TV

Tiền tố callsign ITU

T2A-T2Z

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ United Republic of Tanzania