Mèo (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Mèo có thể chỉ đến:

  • Người Mèo: Còn gọi là người H'Mông, là một dân tộc ở châu Á nói tiếng H'Mông; quê hương của họ là những vùng núi cao ở phía nam Trung Quốc cũng như các khu vực miền bắc của Đông Nam Á.
  • Mèo: mèo nhà, là một phân loài trong họ Mèo.
  • Mèo hoang: mèo hoang dã, là một phân loài trong họ Mèo.
  • Mèo con, một bộ phim hoạt hình của Việt Nam