Mérida

trang định hướng Wikimedia

Mérida, Meridacó thể đề cập đến:

  • Mérida, Yucatán, một đô thị thuộc bang Yucatán, Mexico.
  • Mérida, Tây Ban Nha, thủ phủ của cộng đồng tự trị Extremadura, Tây Ban Nha.
  • Mérida, Mérida, Venezuela, là thủ phủ của khu đô thị Libertador và bang Mérida, là một trong những thành phố chính của vùng Andes Venezuela.
  • Mérida (bang)
  • Merida, Leyte, một đô thị hạng 4 ở tỉnh Leyte, Philippines.
  • 11193 Mérida, một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2089.6005630 ngày (5.72 năm).