Món khai vị (tiếng Pháp phân biệt hors d'œuvreentrée, tiếng Anh: appetizer hoặc starter)[1] là một món ăn nhỏ dùng trước bữa ăn.[2] Một số món khai vị là lạnh, một số món khác lại nóng. Các món ăn khai vị có thể được phục vụ tại bàn ăn tối như một phần của bữa ăn, hoặc chúng có thể được phục vụ trước khi ngồi. Trước đây, các món khai vị cũng được phục vụ giữa các món ăn chính.[3]

Thông thường là món ăn nhỏ hơn món ăn chính, món khai vị thường được thiết kế để được ăn bằng tay (với sử dụng dao kéo ở mức tối thiểu).[4]

Thư viện ảnh sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Cracknel & lKaufmann 1999.
  2. ^ . ISBN 978-0-19-966615-7 https://books.google.com/books?id=xqKcAQAAQBAJ&pg=PA439. |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
  3. ^ Oxford English Dictionary, First Edition, 1899 s.v.
  4. ^ “hors d'oeuvre – definition of hors d'oeuvre in English from the Oxford English Dictionary”. oxforddictionaries.com. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2015.

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Gisslen Griffin Bleu 2006” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “McCoy 1993” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Cracknell & Kaufmann-1” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Berman p. 16” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “White 1998” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Chiarello Frankeny 2011” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Hui 2006” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Fowler 2013” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Leto Bode 2006” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Sinclair 2009 p. 1235” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Callahan Pelzel Stewart 2011” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “America 2007 p. 6” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “Barron Roth 2002” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Sách tham khảo sửa

Đọc thêm sửa

Liên kết ngoài sửa