Tài liệu mô đun[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Chỗ thử Scribunto

sửa

Đây không phải là một mô đun Lua thật. Đây là chỗ tiện để thử thách mã nguồn, để tránh để các mô đun thử lúng túng trong không gian tên Mô đun: chính, vì không thể đưa mô đun Lua vào trang con trong không gian tên Thành viên.

Xin vui lòng đặt tên các mô đun thử nghiệm của bạn theo định dạng sau để giúp mọi thứ gọn gàng:

Mô đun:Sandbox/Tên người dùng của bạn/Tên mô đun

Bạn có thể sử dụng Đặc biệt:Tiền tố/Mô đun:Sandbox để liệt kê các mô đun trong khu vực này.

-- Placeholder only! Do NOT add code.