Mô hình ba cấp quản trị

Một công ty điển hình sẽ có và/hoặc sẽ theo mô hình ba cấp quản trị, trong đó:

Cấp công tySửa đổi

Corporate level; bao gồm những người làm quản trị chung.

Cấp bộ phậnSửa đổi

Divisional level; gồm các quản lý bộ phận

Cấp chức năngSửa đổi

Functional level; là những người thực hiện, thừa hành

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi