Môi lớn là hai lớp da kéo dài xuống dưới từ gò Vệ nữ xuống vị trí trước hậu môn.  Cùng với môi nhỏ môi lớn tạo thành lớp môi âm hộ.

Môi lớn và pudendal cleft

Môi lớn ở nữ giới là cấu trúc tương đương với bìu dái ở nam giới.

Phôi thai họcSửa đổi

Trong phôi thai học, môi lớn phát triển từ nếp gấp labioscrotal.[1]  Điều này có nghĩa là môi lớn phát triển trong phôi nữ giới từ các cấu trúc giải phẫu phi giới tính tương ứng với bìu dái, phần da ở dưới dương vật ở nam giới.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Manual of Obstetrics. (3rd ed.). Elsevier. pp. 1-16. ISBN 9788131225561.
 
Môi lớn