Môi trường xã hội

Đặt trong những người sống hoặc một cái gì đó xảy ra, từ góc độ xã hội

Môi trường xã hộimôi trườngcon người là nhân tố trung tâm, tham gia và chi phối môi trường. Việt Nam là cầu nối Đông Nam Á lục địa với Đông Nam Á hải đảo. Việt Nam là giao điểm, nơi giao thoa của các nền văn hoá lớn. Mang trên mình một lịch sử hào hùng: đấu tranh chống xâm lăng phương Bắc, mở rộng bờ cõi Phương Nam. Môi trường xã hội bao gồm: chính trị, kinh tế, văn hoá, thể thao, lịch sử, giáo dục... xoay quanh con người và con người lấy đó làm nguồn sống, làm mục tiêu cho mình.

Môi trường xã hội tốt thì các nhân tố cấu thành môi trường sẽ bổ trợ cho nhau, con người sống sẽ được hưởng đầy đủ các quyền: sống, làm việc, cống hiến, hưởng thụ. Từ đây ta thấy môi trường xã hội Việt Nam là nền văn hoá nông nghiệp trọng tình.

Mặt trái của môi trường xã hội là các tệ nạn xã hội.

Tham khảo sửa

ngoài ra còn những điều tốt trong xã hội mà chúng ta chưa nhận thức được