Mông Thịnh La Bì

Thịnh La Bìgiản thể: 盛逻皮; phồn thể: 盛邏皮; bính âm: Shèng Luópí, 673-728)vị đại chiếu (tức là vua) thứ tư của Mông Xá Chiếu, con trai của La Thịnh. Năm 712, La Thịnh qua đời ở Trường An. Con trai của ông ta là Viêm Các kế vị, nhưng chưa được bao lâu cũng mất ngay trong năm 712. Thịnh La Bì là em trai của Mông Viêm Các lên thay làm vua. Tới năm 728, Thịnh La Bì qua đời, con là Bì La Các kế vị. Bì La Các đặt thụy hiệu là "Uy Thành vương", miếu hiệu "Mông Thái Tông" cho Thịnh La Bì.

Mông Uy Thành Vương
蒙威成王
Đại chiếu nước Mông Xá Chiếu
Vua nước Nam Chiếu
Trị vì712—728
Tiền nhiệmMông Viêm Các
Kế nhiệmMông Quy Nghĩa Vương
Thông tin chung
Sinh673
Mất728
Mông Xá Chiếu (Nam Chiếu)
Tên đầy đủ
Húy: Thịnh La Bì(giản thể: 盛逻皮; phồn thể: 盛邏皮; bính âm: Shèng Luópí
Thụy hiệu
Uy Thành Vương (威成王)
Miếu hiệu
Thái Tông (太宗)
Tông thất họ Mông
Tôn giáoPhật giáo

Tham khảoSửa đổi