Múi giờ chung của ASEAN

Múi giờ chung ASEAN hay Giờ chuẩn ASEAN (tiếng Anh:ASEAN Common Time, viết tắt: ACT) là một ý tưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua một giờ chuẩnUTC+8 cho tất cả các nước thành viên. Một số doanh nghiệp tại các địa phương hoặc khu vực tiếp cận đã được thông qua việc sử dụng "giờ chuẩn ASEAN", và có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng chữ viết tắt ACT trong các Thông cáo báo chí, thông tin liên lạc, và các văn bản pháp luật. Ngoài ra còn bắt đầu có người dân các nước ASEAN đã bắt đầu bằng cách sử dụng ACT trong các trang web của họ và các blog.

Giờ chuẩn ASEAN là UTC+8

Những quốc gia thành viên hiện đang nằm trong múi giờ UTC+6:30, UTC+7, UTC+8UTC+9:

Quan sát viên:

ASEAN+3:

Câu nóiSửa đổi

Abdullah Ahmad Badawi (Thủ tướng Malaysia 2003-2009): "...IN ORDER TO KEEP ASEAN WITH THE PEOPLE,... SOME POSSIBILITIES COME TO MIND, SUCH AS AN ASEAN COMMON TIME ZONE..." [1] Lưu trữ 2013-06-01 tại Wayback Machine.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  • “Press Statement The First Informal ASEAN Heads of Government Meeting Jakarta”. ngày 30 tháng 11 năm 1996. Bản gốc (Thông áco báo chí) lưu trữ ngày 14 tháng 2 năm 2006. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2009.
  • “Joint Communique of The 29th ASEAN Ministerial Meeting (AMM) Jakarta, 1996-07-20/21”. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 1 năm 2006. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2009.
  • Abdullah Ahmad Badawi (ngày 7 tháng 8 năm 2004). “Towards an ASEAN Community”. Bản gốc (diễn văn) lưu trữ ngày 1 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2009.

Những trang web dùng ACTSửa đổi

Công ty

Trang web