Múi giờ chung của ASEAN

Múi giờ chung ASEAN hay Giờ chuẩn ASEAN (tiếng Anh:ASEAN Common Time, viết tắt: ACT) là một ý tưởng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua một giờ chuẩnUTC+8 cho tất cả các nước thành viên. Một số doanh nghiệp tại các địa phương hoặc khu vực tiếp cận đã được thông qua việc sử dụng "giờ chuẩn ASEAN", và có thể được nhìn thấy bằng cách sử dụng chữ viết tắt ACT trong các Thông cáo báo chí, thông tin liên lạc, và các văn bản pháp luật. Ngoài ra còn bắt đầu có người dân các nước ASEAN đã bắt đầu bằng cách sử dụng ACT trong các trang web của họ và các blog.

Giờ chuẩn ASEAN là UTC+8

Những quốc gia thành viên hiện đang nằm trong múi giờ UTC+6:30, UTC+7, UTC+8UTC+9:

Quan sát viên:

ASEAN+3:

Câu nóiSửa đổi

Abdullah Ahmad Badawi (Thủ tướng Malaysia 2003-2009): "...IN ORDER TO KEEP ASEAN WITH THE PEOPLE,... SOME POSSIBILITIES COME TO MIND, SUCH AS AN ASEAN COMMON TIME ZONE..." [1].

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Những trang web dùng ACTSửa đổi

Công ty

Trang web