Mũi Arkonamũi đất nằm trên đảo Rugen (Rügen) ở Mecklenburg-Vorpommern, Đức.

cảnh quan mũi Arkona

Vào năm 1927, tên của mũi được đặt cho tàu Cap Arcona.

Tham khảo

sửa