trang định hướng Wikimedia

trong tiếng Việt có thể là:

  • Mơ hay mộng là sự trải qua các cảm giác nhìn thấy các hình ảnh hay nghe thấy các âm thanh và các hành động đôi khi xảy ra trong quá trình của một giấc ngủ đối với người, phần lớn động vật có vú và một số loài chim. Xem bài Giấc mơÁc mộng.
  • Tên gọi chung của một số loài thực vật thuộc nhánh Armeniaca của chi Mận mơ (Prunus). Cụ thể là:
  1. Prunus mume (SieboldZucc.): mơ ta, mơ Đông Á, mơ Nhật Bản, hay mai (梅)
  2. Prunus armeniaca L.: mơ Armenia, mơ Kavkaz hay hạnh (杏)
  3. Prunus brigantina (Vill.)
  4. Prunus sibirica L.: mơ Siberia
  • Trong tên gọi của một vài loài trong Paederia, còn gọi là chi mơ leo, chi mơ dây, một số loài ở Việt Nam dùng lấy lá để ăn nên còn được gọi là rau mơ.