Mưa (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trong tiếng Việt, mưa là một dạng ngưng tụ của hơi nước khi gặp điều kiện lạnh. Ngoài ra nó có thể là:

Phim và chương trình truyền hìnhSửa đổi