Mưu Bình (tiếng Trung:牟平区, Hán Việt: Mưu Bình khu, còn đọc là Mâu Bình) là một quận của địa cấp thị Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Quận này có diện tích 1589 km², dân số 480.000 người. Mưu Bình có các đơn vị hành chính gồm 3 nhai đạo và 10 trấn.

Tham khảo sửa