Mạch nước

Dòng nước chảy từ lòng đất lên bề mặt

Mạch nước (tiếng Anh: spring) — là một thành phần của thủy quyển. Nó là nơi dòng nước chảy từ lòng đất lên bề mặt. Do vậy, mạch nước là nơi bề mặt tầng ngậm nước gặp với bề mặt của mặt đất tự nhiên.

Trung bình một ngày gần 300 triệu gallon nước chảy ra từ Big SpringMissouri với tốc tộ 465 cfs.

Tham khảoSửa đổi

Dẫn chứngSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

  • LaMoreaux, Philip E., & Tanner, Judy T biên tập (2001), Springs and bottled water of the world: Ancient history, source, occurrence, quality and use, Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, ISBN 3-540-61841-4, truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2010Quản lý CS1: nhiều tên: danh sách biên tập viên (liên kết)
  • Springs of Missouri, Vineyard and Feder, Missouri Department of Natural Resources, Division of Geology and Land Survey in cooperation with U.S. Geological Survey and Missouri Department of Conservation, 1982
  • Cohen, Stan (Revised 1981 edition), Springs of the Virginias: A Pictorial History, Charleston, West Virginia: Quarrier Press.

Liên kết ngoàiSửa đổi