Mạng viễn thông là một tập hợp các nút thiết bị đầu cuối, liên kết và bất kỳ các nút trung gian được kết nối để cho phép truyền thông giữa các thiết bị đầu cuối.[1]

Một số thành phần sửa

Chú thích sửa

  1. ^ “Design Elements - Telecommunication networks”. http://www.conceptdraw.com. Liên kết ngoài trong |journal= (trợ giúp)