Mạt Chủ

trang định hướng Wikimedia

Mạt Chủ (chữ Hán: 末主) hay Mạt Chúa là tôn hiệu mà các sử gia đời sau đặt cho một số vị vua mất nước trong lịch sử Trung Quốc, tương tự như Mạt Đế.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa