Mất tháng 9 năm 2015

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách những nhân vật đáng chú ý mất trong tháng 9 năm 2015.

Các mục được liệt kê theo ngày. Một mục điển hình sẽ liệt kê các thông tin theo cấu trúc sau:

  • Tên, tuổi, nghề nghiệp và quốc tịch, nguyên nhân cái chết, chú thích.

19Sửa đổi

18Sửa đổi

17Sửa đổi

16Sửa đổi

15Sửa đổi

14Sửa đổi

13Sửa đổi

12Sửa đổi

11Sửa đổi

10Sửa đổi

9Sửa đổi

8Sửa đổi

7Sửa đổi

6Sửa đổi

5Sửa đổi

4Sửa đổi

3Sửa đổi

2Sửa đổi

1Sửa đổi

Các tháng trướcSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi