Mẫn Ai Vương (mất 839, trị vì 838–839) là quốc vương thứ 44 của Tân La. Ông là chắt của Nguyên Thánh Vương, và là con trai của đại a xan Kim Trung Công (Kim Chung-gong). Mẫu thân của ông là Quý Bảo (Gwibo) phu nhân họ Phác (Bak). Ông kết hôn với con gái của giác can Kim Yeong-gong. Ông có tên húy là Kim Minh (金明, 김명)

Mẫn Ai vương
Hangul
민애왕
Hanja
閔哀王
Romaja quốc ngữMinae wang
McCune–ReischauerMinae wang
Hán-ViệtMẫn Ai Vương

Mặc dù chỉ là chân cốt, Mẫn Ai đã được thăng làm Thượng đại đẳng. Ông sau đó âm mưu với Kim Rihong và những người khác để lật đổ Hi Khang Vương. Họ đe dọa nhà vua và ép ông phải tự tử.

Tuy nhiên, vào năm sau (năm 839), Kim Hựu Trưng (Kim Ujing) đã liên minh cùng Trương Bảo Cao (Jang Bogo) tại Thanh Hải, có Kim Dương, Yeom Jang đi theo. Bình Đông quân do Kim Hựu Trưng thống lĩnh 1 vạn quân chiếm Võ Trân Châu (Muju), đánh bại 10 vạn quân của phu nhân Jami và Mẫn Ai Vương (kế hoạch Trương Bảo Cao) ở Đại Khâu (Daegu). Kim Dương và Yeom Jang đã cử quân tiến vào kinh đô Kim Thành (Khánh Châu - Gyeongju) để lật đổ và sát hại nhà vua Mẫn Ai Vương. Mẫn Ai Vương cùng Bộ sử chánh Kim Rihong chết dưới tay Kim Dương vào tháng 12 âm lịch, tức đầu năm 839.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi