Mẫn Tông

trang định hướng Wikimedia

Mẫn Tông (chữ Hán: 湣宗 hoặc 闵宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Mẫn Tông (湣宗) sửa

Danh sách Mẫn Tông (闵宗) sửa

Xem thêm sửa