Mẫn Tông

trang định hướng Wikimedia

Mẫn Tông (chữ Hán: 湣宗 hoặc 愍宗 hay 闵宗) là miếu hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Mẫn Tông (湣宗)Sửa đổi

Danh sách Mẫn Tông (愍宗)Sửa đổi

Danh sách Mẫn Tông (闵宗)Sửa đổi

Xem thêmSửa đổi