Mẫn Bá (chữ Hán:敏伯) là thụy hiệu của một số vị Bá tước trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  1. Minh triều Tương Thành Cung Mẫn Bá Lý Toàn Lễ
  2. Minh triều Tĩnh An Vũ Mẫn Bá Hòa Dũng
  3. Minh triều Uy Ninh Tương Mẫn Bá Vương Việt
  4. Minh triều Cố Nguyên Nghị Mẫn Bá Lưu Ngọc
  5. Minh triều Xương Ninh Tráng Mẫn Bá Triệu Thắng (sau được tiến phong làm Xương Ninh Tráng Mẫn hầu)

Xem thêm

sửa