Mẫn công

trang định hướng Wikimedia

Mẫn Công (chữ Hán: 湣公 hoặc 閔公 hay 敏公 và 緡公) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách Mẫn Công (湣公)

sửa

Danh sách Mẫn Công (閔公)

sửa

Danh sách Mẫn Công (敏公)

sửa
  1. Tây Chu Lại Mẫn công
  2. Nguyên triều Hạ Tương Mẫn Công Giáo Hóa
  3. Thanh triều Trấn Quốc Cần Mẫn công Ái Tân Giác La A Bái
  4. Thanh triều Trấn Quốc Hy Mẫn Công Ái Tân Giác La Hải Thiện (còn gọi là Hy Mẫn bối lặc)
  5. Nguyễn triều Quảng Trạch Đoan Mẫn quận công Nguyễn Phúc Miên Cư
  6. Nguyễn triều Bảo An Ôn Mẫn Công Nguyễn Phúc Miên Khách
  7. Nguyễn triều Anh Sơn Lương Mẫn quận công (hoặc Vĩnh Lương Mẫn quốc công) Nguyễn Phúc Hồng Phi

Danh sách Mẫn Công (緡公)

sửa
  • Đông Chu Lỗ Mẫn công (có thụy hiệu khác là Văn Công, ngoài ra còn được biết đến bởi các thụy hiệu như: Mẫn Công 湣公 và Mẫn Công 敏公)

Xem thêm

sửa