Mẫu Đơn Giang (牡丹江市) là một địa cấp thị tỉnh Hắc Long Giang, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Dân số là 767.000 người. Địa cấp thị cách Vladivostok của Nga 160 km.

Mẫu Đơn Giang

Các đơn vị hành chính

sửa

Địa cấp thị Mẫu Đơn Giang quản lý các đơn vị cấp huyện sau:

Các quận nội thành

sửa

Các quận sau:

Đô thị ngang cấp huyện

sửa

Thành phố cấp phó địa:

Thành phố cấp huyện:

Các huyện

sửa

Các huyện:

Tham khảo

sửa