Mẫu đơn

trang định hướng Wikimedia

Mẫu đơn trong tiếng Việt có thể là danh từ dùng để chỉ:

  • Các loài hoa thuộc chi Paeonia, những loài thực vật thường thấy dùng làm cảnh ở Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Tại Việt Nam có các loài mẫu đơn sau:
  • Tên gọi khác của trang son hay trang đỏ (Ixora coccinea), thực vật làm cảnh thường thấy ở Việt Nam, bán đảo Đông Dương, nam Ấn Độ và Srilanka. Cho hoa quanh năm. Gắn liền với Phật giáo nam truyền. Trong dân gian Việt Nam gắn liền với truyền thuyết về chàng Từ Thức.