Mẫu thiết kế

trang định hướng Wikimedia

Mẫu thiết kế (tiếng Anh là design pattern) có nhiều nghĩa tùy vào ngữ cảnh khác nhau: