Log-in-window.PNG

Mật khẩu (tiếng Anh: Password) thường là một xâu, chuỗi, loạt các ký tự mà dịch vụ Internet, phần mềm, hệ thống máy tính yêu cầu người sử dụng nhập vào bằng bàn phím trước khi có thể tiếp tục sử dụng một số tính năng nhất định.

Mật khẩu có thể đi cặp với tên truy nhập khi hệ thống cần phân biệt các người sử dụng khác nhau.

Độ phức tạp của mật khẩuSửa đổi

Để nâng cao độ phức tạp, mật khẩu nên:

  • Từ 8 ký tự trở lên
  • Bao gồm cả chữ cái, số, và ký tự đặc biệt
  • Dùng mật khẩu có sẵn trong USB hoặc đĩa mềm đi kèm (tránh không bị các phần mềm gián điệp lấy cắp khi gõ trực tiếp)

Khi gõ mật khẩu trên bàn phím tiếng Việt, ta cũng nên chú ý bộ gõ tiếng Việt có bật hay không.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi