Mật mã Dvorak là một phương pháp mã hóa dựa trên hai loại bàn phím khác nhau là QWERTYDvorak. Nó có hai biến thể: một là gõ văn bản theo kiểu Dvorak trên bàn phím QWERTY, hoặc gõ văn bản theo kiểu QWERTY theo kiểu Dvorak. Và như vậy Dvorak là một mật mã thay thế dùng một bảng chữ cái như ROT13 hay mật mã Caesar, với mỗi ký tự được thay thế bằng một ký tự cố định khác.

Mật mã Dvorak trong văn họcSửa đổi

Trong cuốn tiểu thuyết về hacker Stealing the Network: How to Own an Identity (Đạo tặc trên mạng: Làm thế nào để có bản sắc riêng), một hacker bí danh Bl@ckTo\/\/3r đã sử dụng bàn phím Dvorak như là một chướng ngại vật cho những kẻ muốn xâm nhập vào máy anh ta.

Tham khảoSửa đổi

  • Keyser, Andrew (2006). “Dvorak Encoding”. Dvorak Encoding: A Simple Encoding Mechanism. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2006. 
  • Hatch, Brian; Moss, Jeff "Dark Tangent"; Beale, Jay; Long, Johnny "Google Hacker"; Eller, Riley "Caezar"; Alder, Raven "Elevator Ninja"; Parker, Tom; Mullen, Timothy "Thor"; Hurley, Chris; Russell, Ryan "BlueBoar" (2005). Stealing the Network: How to Own an Identity. Syngress Publishing. ISBN 1-59749-006-7. 


Mật mã cổ điển
Mật mã: ADFGVX | Affine | Atbash | Khóa tự động | Hai chiều | Sách | Caesar | Dvorak | Bốn hình vuông | Hill | Chuyển vị | Chuồng heo | Playfair | Đa ký tự | Reihenschieber | Khóa di động | Thay thế | Dịch chuyển | Ba chiều | Hai hình vuông | Vigenère

Phân tích mã: Phân tích tần suất | Chỉ số trùng hợp | Phép thử Kasiski
Linh tinh: Mật mã | Bảng Polybius | Gậy | bảng kiểm tra Straddling | Tabula recta