Mậu hầu

trang định hướng Wikimedia

Mậu Hầu (chữ Hán: 繆侯) hoặc Mâu Hầu (cũng có phiên âm khác là Mục Hầu): là thụy hiệu hay tước hiệu của một số vị vua chư hầu và tướng lĩnh quan lại trong lịch sử Trung Quốc.

Thụy hiệuSửa đổi

Tước hiệuSửa đổi

  • Mậu Hầu là tước hiệu của Lịch Kiên thời Tây Hán, cả thảy truyền được 4 đời quân chủ.

Xem thêmSửa đổi