Mặt bậc hai hay mặt cong bậc haimặt trong không gian affine ba chiều, quỹ tích những điểm thỏa mãn phương trình bậc hai dạng

Trong đó:

  • là ma trận thực đối xứng, tức là .
  • Phần bậc 2 được gọi là phần toàn phương
  • Phần bậc 1 được gọi là phần tuyến tính
  • là phần hệ số tự do.

Các loại mặt bậc hai cơ bản

sửa
Mặt trụ
    Mặt trụ elliptic thực  
 
    Mặt trụ elliptic ảo
    Mặt trụ tròn xoay  
    Mặt trụ parabolic    
    Mặt trụ hyperbolic    
Mặt nón
    Mặt nón elliptic thực    
    Mặt nón ảo  
Mặt Ellipsoid
    Mặt Ellipsoid thực    
      Mặt cầu là mặt ellipsoid với ba trục bằng nhau a = b = c
 
Mặt cầu
    Mặt Ellipsoid ảo  
Mặt Hyperboloid
    Mặt Hyperboloid một tầng    
    Mặt Hyperboloid hai tầng    
Mặt hyperbolic paraboloid    
Mặt elliptic paraboloid    
      Mặt elliptic paraboloid tròn xoay  
Cặp mặt phẳng thựcảo liên hợp giao nhau
Cặp mặt phẳng thựcảo liên hợp song song
Cặp mặt phẳng thựcảo liên hợp trùng nhau

Tổng quát

sửa

Trong không gian xạ ảnh, mặt bậc hai là tập hợp những điểm  tọa độ xạ ảnh thỏa mãn

 

với ai,j không đồng thời bằng không. Với ai,j đồng thời bằng không, ta có mặt bậc hai suy biến thành mặt phẳng trong không gian metric n chiều.

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa
Các chủ đề chính trong toán học
Nền tảng toán học | Đại số | Giải tích | Hình học | Lý thuyết số | Toán học rời rạc | Toán học ứng dụng |
Toán học giải trí | Toán học tô pô | Xác suất thống kê