Mệnh đề (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Mệnh đề)

Mệnh đề là một khái niệm cơ bản trong logictriết học. Tùy theo ứng dụng mà có những định nghĩa khác nhau của mệnh đề: