Mộc Hóa là tỉnh cũ ở Nam Bộ Việt Nam vào thời Việt Nam Cộng hòa, tồn tại trong năm 1956.

Tỉnh Mộc Hóa được thành lập theo Sắc lệnh 21-NV ngày 17 tháng 2 năm 1956 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Đất đai tỉnh Mộc Hóa bao gồm:

  • Quận Mộc Hóa (thuộc tỉnh Tân An)
  • Phần đất quận Thủ Thừa (thuộc tỉnh Tân An)
  • Phần đất tỉnh Sa Đéc ở phía đông bắc kênh Vĩnh Hạ-Mỹ Tho và kênh số 4 nối dài
  • Phần đất tỉnh Mỹ Tho ở phía bắc một đường ranh giới được quy định như sau: kênh số 4 nối dài, kênh số 4 tới vàm kênh Tổng đốc Lộc và kênh Tổng đốc Lộc tới vàm kênh Thương mãi, kênh Thương mãi.
  • Tỉnh lỵ đặt tại Mộc Hóa.

Về phương diện quân sự, tỉnh này là một tiểu khu thuộc phân khu Đồng Tháp Mười.

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, tỉnh Mộc Hóa được đổi tên thành tỉnh Kiến Tường.

Từ tháng 2 năm 1976, tỉnh Kiến Tường được sáp nhập với tỉnh Long An thành tỉnh Long An mới.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa