Mộc qua

trang định hướng Wikimedia

Mộc qua là một loại cây ăn trái có hoa, có thể là: