Mục hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia

Mục Hoàng Hậu (chữ Hán: 穆皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu hoặc hoàng hậu họ Mục trong lịch sử khu vực Á Đông thời phong kiến.

Hoàng hậu thụy Mục sửa

Hoàng hậu họ Mục sửa

Xem thêm sửa