Mở trình đơn chính

Mục tiêu chiến lược (quân sự)

Mục tiêu chiến lược trong quân sự là mục tiêu được xác định đạt được trong một cuộc chiến tranh hay một chiến dịch quân sự. Mục tiêu chiến lược nằm trong kế hoạch quân sự, là ý định lớn nhất mà một bên theo đuổi trong cuộc chiến, mục tiêu đó có thể là đánh thắng một trận quyết định hay chiến thắng hoàn toàn quân thù, chiếm được lãnh thổ hoặc phá vỡ quân thù trên các vấn đề tâm lý như ý chí chiến đấu của quân đội, sự phản đối ngoại giao của cộng đồng quốc tế.

Tham khảoSửa đổi