Mục vương

trang định hướng Wikimedia

Mục Vương (chữ Hán: 穆王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ và quan lại tướng lĩnh ở khu vực Á Đông thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa