Mực

trang định hướng Wikimedia

Mực trong tiếng Việt có thể là: