Mở trình đơn chính

Mực trong tiếng Việt có thể là: