Mở trình đơn chính

Mực (động vật)

trang định hướng Wikimedia

Mực hay cá mực trong tiếng Việt khi nói về các động vật còn sinh tồn có thể là các nhóm sau: