Mỹ Nhiêm Công

trang định hướng Wikimedia

Mỹ Nhiêm Công hay Mĩ Nhiệm Công (美髯公) trong tiếng Hán dịch ra Việt văn nghĩa là ông râu đẹp, có ít nhất 2 nhân vật được người đời gán cho ngoại hiệu này:

Danh sáchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi