Mỹ hóa người nhập cư

Mỹ hóa người nhập cư là quá trình dân nhập cư vào Hoa Kỳ trở thành người chia sẻ chung các giá trị Mỹ, các đức tin và phong tục tập quán bằng cách đồng hóa vào trong xã hội Mỹ. Quá trình này điển hình với việc học tiếng Anh và thích nghi với nền văn hóa, các giá trị chung và phong tục tập quán của Mỹ.

Trường Mỹ hóa, được xây dựng tại thành phố biển Oceanside, bang California, Hoa Kỳ vào năm 1931, là một ví dụ về trường học được xây nên nhằm giúp cộng đồng người nhập cư nói tiếng Tây Ban Nha học về tiếng Anh cũng như các quyền lợi và bổn phận của công dân.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Đọc thêmSửa đổi

 • Barrett, James R. "Americanization from the Bottom, Up: Immigration and the Remaking of the American Working Class, 1880–1930." Journal of American History (1992) 79#3 pp. 996–1020. in JSTOR
 • Bernard, Shane. The Cajuns: Americanization of a People (2002).
 • Cowan, Neil M. and Cowan, Ruth Schwartz. Our Parents' Lives: The Americanization of Eastern European Jews. (1989).
 • McClymer, John F. War and Welfare: Social Engineering in America, 1890–1925 (1980)
 • Olneck, Michael R. "Americanization and the Education Of Immigrants, 1900–1925: An Analysis Of Symbolic Action." American Journal of Education 1989 97(4): 398–423; shows that Americanization programs help liberate youth from the tight confines of traditional families in JSTOR
 • Olneck, Michael R. "What Have Immigrants Wanted from American Schools? What Do They Want Now? Historical and Contemporary Perspectives on Immigrants, Language, and American Schooling," American Journal of Education, 115 (May 2009), 379–406.
 • Seltzer, Robert M. and Cohen, Norman S., eds. The Americanization of the Jews. (1995).
 • Sterba, Christopher M. Good Americans: Italian and Jewish immigrants during the First World War (2003).
 • Van Nuys, Frank. Americanizing the West: Race, Immigrants, and Citizenship, 1890–1930 (2002).
 • Ziegler-McPherson, Christina A. Americanization in the States: Immigrant Social Welfare Policy, Citizenship, and National Identity in the United States, 1908–1929, (2009)

Sử sáchSửa đổi

 • Brubaker, Rogers. "The return of assimilation? Changing perspectives on immigration and its sequels in France, Germany, and the United States." Ethnic and racial studies 24#4 (2001): 531–48. online
 • Kazal, Russell A. "Revisting Assimilation: The Rise, Fall, and Reappraisal of a Concept in American Ethnic History." American Historical Review (1995) 100#2 pp. 437–71 in JSTOR
 • Steinberg, Stephen. "The long view of the melting pot." Ethnic and Racial Studies 37#5 (2014): 790–94. online

Nguồn trích dẫn sơ cấpSửa đổi