MBC Every 1 (MBC 에브리원, 엠비씨 에브리원) là mạng lưới truyền hình trả tiền của Hàn Quốc, chuyên về giải trí - và nhiều chương trình liên quan. Nó là một công ty con của MBC Plus.

MBC Every 1
Tập tin:MBC Every 1 logo.png
Quốc giaHàn Quốc
Khu vực
phát sóng
Hàn Quốc
Trụ sởSeoul
Chương trình
Ngôn ngữtiếng Hàn
Định dạng hình1080i HDTV
(downscaled to 16:9 480i for the SDTV feed)
Sở hữu
Chủ sở hữuMBC Plus
Lịch sử
Lên sóng1 January 2003
Tên cũMBC Movies (2003 - 2007)
Liên kết ngoài
Websitewww.mbcplus.com/every1

Chương trình

sửa

Đây là những chương trình đang phát sóng của MBC Every 1:

Chương trình tạp kỹ

sửa

Chương trình đặc biệt

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa