Ma sát lăn là lực ngăn cản lại sự lăn của một bánh xe hay các vật có dạng hình tròn trên mặt phẳng bởi sự biến dạng của vật thể và/ hoặc của bề mặt(có thể cũng không nhất thiết có dạng hình tròn). Lực ma sát lăn nhỏ hơn các lực ma sát động khác.

Tham khảoSửa đổi