Phép thuật (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Ma thuật)

Phép thuật có thể nói về các khái niệm như sau: