Ma trận

trang định hướng Wikimedia

Ma trận có thể là một trong các nghĩa sau:

Khoa họcSửa đổi

Công nghệSửa đổi

Nghệ thuậtSửa đổi