Ma trận IFE hay Internal Factor Evaluation Matrix - Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong là mô hình thường được sử dụng trong quản trị chiến lược để đo lường, đánh giá các nhân tố bên trong.

Cấu trúc ma trận IFESửa đổi

Mô hình ma trận này thường có 4 cột dọc và số cột ngang tuỳ theo nhu cầu. Cột đầu tiên chia làm 2 nhóm vấn đề chính là:

  • Các điểm mạnh nội bộ (internal strength):
  • Các điểm yếu nội bộ: (internal weakness):

Liên kết ngoàiSửa đổi

Chú thíchSửa đổi