Macbeth, hay Vở bi kịch về Macbeth là vở bi kịch ngắn nhất của William Shakespeare được cho là viết vào khoảng 1603 và 1607. Cốt truyện của vở kịch dựa theo giai thoại về vị vua Macbeth xứ Scotland, Macduff, và Duncan trong cuốn sử biên niên của Holinshed viết năm 1587 về lịch sử Anh Quốc, Scotland và Ireland vốn khá quen thuộc với Shakespeare. Tuy nhiên, câu chuyện kể trong vở kịch lại không có mối liên hệ nào với các sự kiện thực tế trong lịch sử Scotland.

Bích chương quảng cáo cho một vở diễn năm 1884 tại Hoa Kỳ.

Macbeth[1] là tên một vị tướng nhận được lời tiên tri từ ba mụ phù thủy rằng ông sẽ trở thành vua của xứ Scotland vào một ngày trong tương lai. Mù quáng bởi tham vọng và được thúc đẩy bởi người vợ của mình, Macbeth đã sát hại vua Duncan và chiếm ngôi. Sau đó ông bị hủy hoại bởi cảm giác tội lỗi và hoang tưởng. Bị bắt buộc phải sát hại nhiều người hơn nữa để tự bảo vệ mình khỏi sự thù hằn và đa nghi, ông đã trở thành một bạo chúa. Cuộc tắm máu và nội chiến đã nhanh chóng đưa Macbeth và phu nhân Macbeth vào sự điên loạn và cái chết.

Chuyển thểSửa đổi

Vở opera của Giuseppe Verdi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Phiên bản digital Shakespeare's tragedy of Macbeth, ed., with notes, by Homer... Shakespeare, William, 1564-1616”.