Mach

trang định hướng Wikimedia

Mach có thể chỉ:

  • Nhà vật lý, triết học người Áo Ernst Mach
  • Số Mach, một đơn vị đặt theo nhà vật lý trên, đo tỉ số giữa vận tốc tương đối của dòng vật chất trong một môi trường so với vận tốc của âm thanh trong môi trường đó