Magnum opus (số nhiều: magna opera, hoặc opus magnum / opera magna), trong tiếng La tinh có nghĩa là "kiệt tác", dùng để nói đến thành tựu lớn nhất, có khi là tốt nhất, vĩ đại nhất, được ưa chuộng nhất và nổi tiếng nhất của một nghệ sĩ.[1][2]

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Bill Bryson, Troublesome Words, Third Edition published in Penguin Books 2002
  2. ^ The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Retrieved December 10, 2006, from Dictionary.com