Mã Lai

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Malay)

Mã Lai (phồn thể: 馬來, giản thể: 马来) được dùng để chỉ: