Maloma là một thị trấn ở đông nam Eswatini.[1] Nó nằm cách Sithobela 15 km về phía tây nam.

Maloma là nơi khai thác thương mại duy nhất của Eswatini, một mỏ than anthracit bắt đầu hoạt động vào năm 1993.[2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ Marco Turco (1994). Visitors' Guide to Swaziland: How to Get There, what to See, where to Stay. tr. 89. ISBN 1868125300.
  2. ^ Thomas Schlüter (2008). Geological Atlas of Africa: With Notes on Stratigraphy, Tectonics,... ISBN 3540763732.