Manchester (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Manchester là thành phố ở Anh, nó cũng có thể chỉ:

Địa danh sửa

Canada:

  • Manchester, một khu phố ở Calgary, Alberta

Jamaica:

Mỹ:

Nhân vật sửa

Tàu và máy bay sửa

Thể thao sửa

Máy bay sửa

Âm nhạc sửa

Khác sửa